لینک منبع و پست :ارائه پروتکل درمانی صرع برای بیماران ایرانی از سوی محققان کشور
http://migna.ir/vdcj8tex.uqevyzsffu.html