مفیدستان:

هیچ‌یک از تورهای خارجی به‌واسطه حادثه تروریستی تهران لغو نشده است

خبرگزاری آریا- دبیر و عضو جامعه تورگردانان ایران گفت: «تاکنون هیچ یک از تورهای گردشگری خارجی به‌واسطه اتفاقات و حملات تروریستی تهران لغو نشده است.»
به گزارش خبرگزاری آریا، سید هادی شیرازی گفت: «پیرو اتفاقاتی که چند روز پیش در تهران افتاد گردشگران خارجی از آمدن به تهران پشیمان نشدند بنابراین ما گزارشی مبنی بر اینکه تور گردشگری خارجی همکارانی که در حوزه تورهای ورودی کار می کنند کنسل شده باشد دریافت نکرده ایم.»
اوگفت: «از این نوع اتفاقات در حد گسترده‌تر در کشورهای دیگر از جمله فرانسه یا منچستر نیز رخ می‌دهد و حتی در آنجا هم ریزش آمار گردشگران محسوس نیست. اتفاقا گردشگران ایران از همین کشورها هستند و آنها در کشور خود و یا کشورهای اطراف بدتر این اتفاقات را دیده‌اند. این اتفاق در ایران نادر بوده است. بنابراین هیچ‌یک از همکاران ما در آژانس‌های مسافرتی با لغو سفر گردشگران خارجی به دلیل این اتفاقات مواجه نبوده‌اند.»لینک منبع

بازنشر: مفیدستان

مطلب هیچ‌یک از تورهای خارجی به‌واسطه حادثه تروریستی تهران لغو نشده است – گردشگری در سایت مفیدستان
برای دریافت مطالب مفید به سایت مفیدستان مراجعه فرمایید.


لینک منبع و پست :هیچ‌یک از تورهای خارجی به‌واسطه حادثه تروریستی تهران لغو نشده است – گردشگری
http://mofidestan.ir/%d9%87%d9%8a%da%86%e2%80%8c%d9%8a%da%a9-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a-%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%b7%d9%87-%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%ab/